19430111 - Födelsedagshyllningar.

Födelsedagshyllningar.

På sin sjuttioårsdag på söndagen fick lantbrukaren 11j. Engström, Busarve i Roma, mottaga många hjärtliga hyllningar, bl. a. av gotländska lantmännens centralförenings styrelse, som gratulerade med en silverskål och personalen med en fotlampa samt blommor. I övrigt uppvaktades han med en mängd blomster och även telegrafiska lyckönskningar ingingo från minnesgoda vänner. På aftonen hade han inbjudit den närmaste släkt- och vänkretsen till samkväm i sitt hem.Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 januari 1943
N:r 7