19430111 - Landsbygden. HAMRA.

Landsbygden.

HAMRA.
Årets tredje ordinarie kyrkostämma hölls i kommunalhummet. Stämman leddes av ordf. kyrkoherde Ternéus. Till revisorer valdes handlanden M. Lind, Skogs, och byggn.-arb. H. Mattsson, Kyrkrummet, och till deras suonleanter lantbr. A. Vahlby och arb.    Kvarnberg, Skogs.
Omedelbart efter hölls årets tredje ordinarie kommunalstämma under ordförandeskap av lantbrukaren Ax. Jakobsson. Till revisorer valdes cykelreparatören H. Vestberg, Skogs, och lantbrukaren K. Sörman, Sallmunds, och till deras suppl. l.antbr. K. Östergren, Sutarve, och lantbrukaren V. Johansson, Storms. Till ledamöter i taxeringsnämnden för år 1943 valdes lantbrukaren H. Hansson, Norrgårda, lantbr. Hj. Jakobsson, Sindarve, och fiskaren R. Ljunggren, Linhatte. Till suppleanter valdes lantbr. K. Östergren, Sutarve, lantbr. A. Bäckström, Långmyra, och arbetaren H. Mattsson, Kyrkrummet.
Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen valdes handlanden M. Lind, Skogs, byggnadsarb. J. Hansson, Bertelsmässa, och fru G. Gislestam, Skolan, samt till suppleanter telefonist V. Kviberg, Skogs, lantbr. E. Olsson, Sindarve, och fröken H. Mattson, Kyrkrummet.
Till hästuttagningsnämnd valdes lantbrukarna A. Jakobsson, L:a Sindarve, R. Wärnqvist, Storms, och E. Jakobsson, Ejmunds, och till deras suppleanter lantbrukarna N. Larsson, Norrgårda, H. Hansson, Norrgårda, och Hj. Jakobsson, Sindarve.
Slutligen bestämdes att kommunen skulle utbetala premier för dödande av räv. Premien skulle utgöra 10 kronor per dödad räv.Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 januari 1943
N:r 7