19430112 - Auktion i Follingbo

Auktion i Follingbo

TORSDAGEN DEN 14 JAN. kl. 11 fm. varvid Johannes Hansén, Hagvards, på grund av fastighetens försäljning samt förestående avflyttning försäljer inre lösegendom, delvis antikt.
Se annons för den 9 jan. i denna tidning.
FRITIOF JACOBSSON.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 januari 1943
N:r 8