19430112 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

Sjuttio år fyller i dag fru Emma, Hultén, maka till byggmästaren Axel Hulten, tidigare bosatt här i staden, numera vid Nickarve i Vänge.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 januari 1943
N:r 8