19430113 - Landsbygden. HOGRÄN.

Landsbygden

HOGRÄN.
Hogräns friförsamlings kristliga ung.domsförening höll i lördags kväll årsmöte i missionshuset under pastor Herbert Karlssons ordförandeskap. Kassan har balanserat på kr. 1,032: 47 med en kassabehållning på kr. 150, SMU har fått 226 kr. och GMU 133: 10. Medlemsantalet var vid årets början 21 och vid dess slut 25. Årsmötet fick hälsa tre nya medlemmar välkomna.
Till styrelse valdes Herbert Karlsson, ordförande, Thure Pettersson, Gervalds, Gustav Baeckström, Ålands, Henry Grönhagen, Enbjenne, och Inga Larsson, Gervalds, med Effe Palmqvist, Gervalds, och Valborg Engström, Källgårds, som suppleanter. Revisorer blevo Ruth Lidqvist, Gervalds, och Judith Pettersson, Rodarve, med Stig Pettersson, Rodarve, och Ingrid Palmqvist, Gervalds, som suppleanter. I bibliotekskommitten invaldes Henry Grönhagen, Enbjenne, Gustav Baeckström. Alands. Inga Larsson, Gervalds, Thureson, Gervalds, och Effe Palmqvist, Gervalds, med Henry Grönhagen som bibliotekarie. Till sångledare valdes Inga Larsson o. Ingrid Palmavist, Gervalds. Som ombud till GMU:s årskonferens i Roma valdes Inga Larsson, Gervalds, Ellen Grönhagen, Enbjenne, och Valborg Engström, Källgårds, med Ingrid och Effe Palmqvist, Gervalds, samt Judith Pettersson, Radarve, som ersättare. Församlingen beviljades ett anslag på 50 kr., och GMU drhöll samma summa.
Ordföranden avslutade förhandlingarna med några ord av tacksamhet för det gångna årets arbete. Efter förhandlingarnas slut följde ett trevligt samkväm.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 januari 1943
N:r 9