19200310 - Ida Charlotta Ottilia Östlund

Förra småskollärarinnan Ida Charlotta Ottilia Östlund

Att förra småskollärarinnan i Sanda församling Ida Charlotta Ottilia Östlund, efter ett långvarigt lidande stilla och fridfullt avsomnade i Klintehamn i tron på sin frälsare måndagen den 8 mars 1920 kl. 1,30 e. m. i en ålder av 79 år, 11 mån. och 16 dagar; I tacksamt minne bevarad av församlingsbor, en stor skara forna elever, kamrater och talrika vänner varder härmed tillkännagivet.

Där hemma, o, där svida Inga sår, då frälst jag på de gyllne gator går, jag höja skall av hjärtat, jubel frl, haleluja, nu är all nöd förbi.Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 mars 1920
N:r 58