19430116 - Jordfästningar.

Jordfästningar.

En högtidlig jordfästning ägde rum i torsdags eftermiddag i Dalhems kyrka, då stoftet efter änkefru Selma Löfqvist, Räkarve, vigdes till den sista vilan.
Jordfästningsakten förrättades av prosten G. Reuser som höll en gripande betraktelse över orden "Jag väntar efter Herren och hoppas på hans nåd". Akten omslöts av psalmsång.
Kistan utbars sedan till kyrkogården, där den sänktes i griften. Här nedlades en mängd kransar som en sista hälsning till den bortgångna.
Efter begravningsakten samlades gästerna i hemmet till en minnesstund.Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 januari 1943
N:r 12