19430116 - Hästpremieringarna.

Hästpremieringarna.

Gotlands läns hushållningssällskap föreslår hos lantbruksstyrelsen som uppvisningsplats för sommarens hästpremieringar Visby, Tingstäde, Lärbro (Takstens), Roma, Sanda, Kräklingbo, Hemse, Eksta, Lau, Burgsvik och Gerums korsgata.
Sällskapet meddelar vidare, att det till penningpris vid 1943 års hästpremieringar av ortsmedel beviljats 3,000 kr. Dessutom utgår anslag till omkostnaderna vid premieringarna samt anhåller, att fölston av skogsruss alltjämt få premieras.Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 januari 1943
N:r 12