19430116 - Skogsauktion i Roma.

Skogsauktion i Roma.

Auktion å utstämplad skog tillhörande Roma pastorats löneboställen, fyra poster å resp. 85, 78, 88 och 6,6 kbm., hålles i Roma kommunalrum onsdagen den 20 januari 1943 kl. 3 em.
Närmare upplysningar genom boställsvärdarne och undertecknad.
A. RUHR, Kyrkoherde.Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 januari 1943
N:r 12