19430118 - Ett isbälte i Fårösund

Ett isbälte i Fårösund

har under några dagar vållat en del besvär för sjöfarten och bl. a. ha en del skutor fått söka sig andra vägar, då de inte kunnat forcera sig igenom. En motorskuta kom sålunda in till Visby under veckohelgen sedan man fått ge upp hoppet om att komma igenom.
Isbandet är några hundra meter brett och ligger i norra delen av sundet. Isens tjocklek är endast några tum men den har packat sig och en del sörja har också bildats, varför det blivit litet besvärligt, meddelar mästerlotsen Haldur Wigsten på vår förfrågan. Ångbåtarna gå nu emellertid igenom utan svårigheter och med hjälp av tövädret hoppas man få ytterligare lättnad i isförhållandena. På färjeleden har man inte haft någon känning av isen, utan turerna ha gått som vanligt.Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 januari 1943
N:r 13