19430119 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

— Sextio år fyller den 22 januari folkskollärare Henrik Booberg, Hablingbo. Han är född i Fröjel och avlade folkskollärareexamen vid Strängnäs seminarium 1908. Samma år antogs han till lärare vid Hablingbo folkskola, vilken tjänst han alltjämt innehar. Vid sidan av denna har han innehaft flera uppdrag och var sålunda under flera år ordförande i Hemse-kretsen av S. A. F. Vidare har han varit ordförande i Hablingbo mejeriförening och är ordförande i skolrådet och biblioteksstvrelsen samt revisor i Klintehamn—Roma järnvägs A:-B.
— Åttio år fyller om torsdag fru Anna Pettersson, Bogs i Stånga, maka till förre hemmansägaren Johan Pettersson därstädes. Åttioåringen är för sin ålder pigg och duktig och deltager dagligen i husmoderssysslorna på gården.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 januari 1943
N:r 14