19430119 - Bröllop

Bröllop

Ett högtidligt bröllop ägde i söndags rum i Lärbro kyrka, då hr Stig Edvin Palmgren, Hellvi, sammanvigdes med fröken Anna Linnea östermark, Lärbro. Under tonerna av Mendelssohn-Bartholdys bröllopsmarsch tågade brudparet med tärnor och marskalkar fram till koret, där en mängd levande ljus prydde altaret, och efter ps. 306: 1-2 förrättades vigseln av kyrkoherde Coldemo, som också höll ett lyckönskningstal till brudparet. Bröllopsgästerna voro sedan inbjudna till handlanden Hilding Brandt, Storugns, hos vilken bruden under många år varit anställd, och husbondefolket höll nu ett ståtligt bröllop för henne som lön för trogen tjänst.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 januari 1943
N:r 14