19430120 - Gotlands bridgesällskap.

Gotlands bridgesällskap.

För omkring ett år sedan samlades en del intresserade bridgespelare — närmast på initiativ av disponent T. Ulfheden i Roma — till spelaftnar och dessa ha under enkla former fortsatt och fortsätta alltjämt. I höstas tog sammanslutningen fastare form i det man beslöt bilda Gotlands bridgesälLskap, som nu räknar ett 40-tal medlemmar, ett antal som också kommer att bli maximum tillsvidare, då större antal spelare kräver mera omfattande organisationsåtgärder.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 januari 1943
N:r 15