19430121 - Distriktföreståndare Arthur Nilsson

Distriktföreståndare Arthur Nilsson

besöker Gotland under de närmaste veckorna för att leda möten å följande platser: Den 21 Roma Metodistkapell, den 22-23 i Bjärges och Buttle, den 24 och 25 i Klintehamn och Tofta, den 26-27 i Östergarn och Gammelgarn, den 28-29 i Slite och Lärbro samt slutligen den 30-31 jan. 1 Träkumla och Visby.
Pastor Nilsson, som är väl känd på Gotland efter sina goda verksamhetsår såsom pastor i Visby metodistförsamling, skall helt säkert mottagas med glädje å de platser som besökes.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 januari 1943
N:r 16