19430121 - Landsbygden. ROMA.

Landsbygden.

ROMA.
Roma friförsamling har hållit sitt årsmöte under ledning av trävaruhandlanden Ernst Svensson, Diskarve. Års- och revisionsberättelserna utvisade att en rätt omfattande verksamhet bedrivits. Kassan har omslutit kr. 1,085:-05. Medlemsantalet är 15. I söndagsskolan undervisas ett fyrtiotal barn. Svenska missionsförbundets yttre mission har erhållit kr. 244:75. Fyra av församlingens äldre medlemmar ha under året avsomnat i tro på den Frälsare de i tiden tjänat.
Styrelsen fick följande sammansättning: Ernst Svensson, Diskarve, Henrik Ahlsten, Vellarve, Axel Sönnerquist, Vallgärdet, Arvid Palmqvist, Högbro, och Albert Viman, Busarve, med fruarna Märta Viman, Ejmunds, och Mary 'Viman, Busarve, som suppleanter. I distriktsstyrelsen invaldes Ernst Svensson, Diskarve, med Albert Viman, Busarve, som suppleant. Till församlingsföreståndare valdes distriktets predikant. Till juniorledare valdes Maria Ahlsten, Vellarve. Övriga för församlingens arbete nödvändiga val företogos.
Det trevliga årsmötet avslutades med en stunds samkväm.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 januari 1943
N:r 16