19430121 - Landsbygden. STENKYRKA.

Landsbygden.

STENKYRKA.
Välkomsthögtid med verklig god högtidsstämning hölls i Filadelfiakapellet söndagen den 17 januari. Det var Filadelfiaförsamlingen som denna dag hade glädjen att få hälsa sin nye pastor Sigvard Magnusson från Ammarnäs välkommen.
På förmiddagen kl. 11 hölls det första mötet som inleddes av församlingens ordförande, hr E. Högberg, vilken redan i mötets början välkomnade pastor Magnusson med fru samt på ett varmt sätt uttalade församlingens tacksamhet och glädje över att församlingens föreståndare och predikantfråga på ett sådant lyckligt sätt blivit löst. Därvid riktade även mötesledaren några välkomstord till grannförsamlingarnas predikanter och inbjudna. Efter ett inledningsord ur den heliga skrift, sjöngo sångarna en sång, varefter korta välkomsttal gavs av pastorerna H. Svensson, Visby, och A. Waldenvik, Rute. Emellan dessa tvenne tal sjöngo även Svensson och Waldenvik en duettsång, varefter pastor Magnusson höll sin inträdespredikan. Han hade som text valt den första delen av 1 Mos. 12 kap. och talade med hänförelse och på ett givande sätt om Araham som trodde Gud om stora ting. Efter förmiddagens möte möttes sedan samtliga av ett rikt dukat kaffebord i lilla salen, som faktiskt var imponerande med sin prestation dagen till ära.
På eftermiddagen höll sedan församlingen sitt årsmöte. Herrens måltid firades och därefter avskildes predikant Magnusson för sitt heliga kall.
Kl. 7,30 e. m. hölls det egentliga offentliga välkomstmötet, då det även kom till synes att ortsbefolkningen visade intresse för välkomsthögtiden, ty en rätt så talrik publik samlades vid detta möte. Och trots att det nog blev ett möet längre än vanligt var det nog ingen som tyckte det var långtråkigt. Det blev ganska rikt omväxlande med tal och sång. Förutom pastor Magnusson talade också en civilvpl. pastor D. Svenhard samt evangelist K. Öhén, som är verksam inom norra Gotlands pingstförsamlingar.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 januari 1943
N:r 16