19430121 - Tingspredikan

Tingspredikan

har i dag hållits inför södra häradsrätten på tingsstället Skogs i Levide och härvid predikade prosten G. Sjöberg i Klinte, som valt texten ur Rom. 12: 6-16 och särskilt uppehöll sig vid orden: Har någon fått en tjänst, så akte han på tjänsten. Som inledning sjöngs ps. 169: 2-5 och efter predikan sjöngs ps. 134: 1-2.
På rättens uppropslista för dagen stå 50 ärenden, varav 46 utgöras av åklagarmål.



Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 januari 1943
N:r 16