19430123 - Idrottsföreningen ordnar barnfest.

Idrottsföreningen ordnar barnfest.

Den länge väntade barnfesten är äntligen så klar att den kan gå av stapel i morgon kl. 15 å Flygets gymnastiksal. Det har varit stora svårigheter denna gång på grund av krisen men med utomordentlig stor hjälp av intresserade ortsbor har förplägnaden kunnat ordnas.
Mjölk, bullar och godsaker kommer även i år att utdelas till barnen och vi hoppas att samtliga barn i Fårösund vill komma. Det har varit tradition att även föräldrar och målsmän varit närvarande och denna tradition får vi hoppas ej brytes i år. Därför har föreningen ordnat så att äldre kan få köpa kaffe i lokalen under barnens lekar och dans kring granen.Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 januari 1943
N:r 18