19430125 Fiskerilånen.

Fiskerilånen.

Gotlands läns hushållningssällskap anhåller hos lantbruksstyrelsen om fiskarelån med 6,900 kr. på 6-8 års amortering att fördelas sålunda : Einar Gardell, Helor, Ronehamn, 1,200 kr., Axel Ferm, Valda, Eskelhem, 800, Bernt Pettersson, Gläves, Burs, 900, Elmer Andersson, Lickershamn, 1,000 och Gunnar Nilsson, Lickershamn, 3,000 kr. (P)Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 januari 1943
N:r 19