19430126 - Skogsauktion

Skogsauktion

hålles i DALHEMS KOMMUNALRUM lördagen den 30 jan. 1943 kl. 3 e. m., varvid försäljas
2 poster från DALHEMS kyrkoherdeboställe, respektive 40 och 28 kbm.
2 poster från HÄSSELBY, resp. 32,5 och 28 kbm.
5 poster från HALLA ANNEX, resp. 17,6, 8,6, 11,5, 20 o. 8,6 kbm.
4 poster från HÖRSNE kyrkoherdeboställe, resp. 20,7, 10,6, 41, 12 kbm.
3 poster från BARA ANNEX, resp. 36, 44,5 och 9 kbm. Stämplingslistor hos pastoratskyrkorådets ordförande. Inropare skall avlämna godkänd borgensförbindelse. Prövningsrätt förbehålles.
PASTORATSKYRKORÅDET.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 januari 1943
N:r 20