19430130 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

Nittio år fyller tisdagen den 2 februari f. d. hemmansägaren Vilhelm Andersson, Roma ålderdomshem. Han har sedan 1894 varit en trogen medlem av metodistkyrkan. Vänsäll och glad har han vunnit många vänner.

Sextio år fyller tisdagen den 2 febr. lantbrukaren och kyrkvärden Jacob Kolmodin, Skradarve i Väte.
Jubilaren, som är född vid Stymnes i Sproge, genomgick Hemse folkhög- och lantmannaskola 1904-05 samt studerade jordbruk i Danmark år 1906. Vid sidan av lantbrukets skötsel har han vidare tjänstgjort som vågmästare vid betvågen i icke mindre än 35 år, under vilken tid han gjort sig synnerligen omtyckt både bland underlydande och "kunderna" vid vågen. Även i kommunala värv har Jacob Kolmodin tagits i anspråk och är nu bl. a. kyrkvärd och kyrkokassör, vice ordförande i kommunalnämnden samt ledamot av kristids- och familj ebidragsnämnderna.
Han har givetvis i dessa sina befattningar kommit ordentligt i kontakt både med sockenbor och "utsocknes", bland vilka han blivit högt uppskattad för sin rättframhet och gemytliga lugn.

Femtio år fyller den 2 februari hemmansägaren Louis Hellenberg, Gannarve i Hall. Han är född i Hall och har fått ett flertal kommunala förtroendeuppdrag på sin lott, varvid bl. a. kan nämnas, att han är ledamot av kommunalnämnden, huvudman i Hangvars-Halls sparbank och ledamot av kyrkorådet. Tidigare har han även varit fjärdingsman. Han anlitas även såsom sågmästare om vintrarna och är för övrigt en händig karl, bl. a. i snickeri m. m.

Femtio år fyller den 2 februari t. f. postiljon Carl Vallin härstädes. Han kom i postverkets tjänst 1920 och blev ordinarie brevbärare 1926. Sedan något år tjänstgör han såsom t. f. postiljon.Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 januari 1943
N:r 24