19430130 - Landsbygden. ROMA.

Landsbygden.

ROMA.
Brödernas fest i Metodistkapellet. Den traditionella "Karlfesten" firades på torsdagskvällen i Roma Metodistkapell. Inledningsvis läste Efr. Dahlby den 33:de psalmen, och påminde om den Guds nåd som alltjämt vilar över vårt land och folk. Församlingens sång- och musikförening spelade orh sjöng ett par sånger. Pastor Lindell läste sedan Pontus Wikners dikt: "Mig törstar". Efter ett musikstycke skedde så samling kring det festligt dukade kaffebordet. Församlingens manliga krafter sjöngo så sången: "Sjung evangelium om Jesus, så enkelt så varmt du förmår". I sitt tal utgick pastor Lindell från berättelsen om mötet mellan Jesus och Sackeus. Sackeus var rik och hade en framstående plats, men han var icke nöjd. Människan är obotligt religiös. En sökare efter sanningen skall mötas av honom som är Sanningen. Efter ännu ett par sånger uttalade Jonas Nilsson några avslutningsord. Med bön, lovsång och välsignelse avslöts så den alltigenom goda stunden.Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 januari 1943
N:r 24