19430201 - Landsbygden. ROMA.

Landsbygden.

ROMA.
Roma norra tjurförening hade den 29 januari sitt årssammanträde hos Sven Svensson i Diskarve. Valet av funktionärer gick huvudsakligast i omvalets tecken. Styrelseledamöter äro för år 1943: K. E. Ansen, S. Svensson och J. Karlson med Rudolf och Bertil Jakobsson som ersättare.
Revisorer blevo J. Björklund och 0. H. österberg med Karl Österberg som ersättare.
Tjurhållare och fodervärd blev K. E. Ansen med Bertil Jakobsson som ersättare. Underhållskostnaden för tjuren bestämdes till 200 kr. jämte fri betäckning för tjurhållarens egna kor. Betäckningspriset blev 6 kr. inom och 8 kr. utom föreningen. Koantalet är nu 62 st.
Som vanligt bjöd värdfolket på gott kaffe, och saknades ej heller det gemyt, som alltid är tillfinnandes, när man får en extra pratstund omkring ett välförsett kaffebord.
Det präktiga föret tycks nu gå all världens väg. Man var nu annans rätt bra igång med skogskörslor m. m. I fjol hade vi här 23 minusgrader vid samma tid.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1943
N:r 25