19430202 - Fårösunds Frukt- & Blomsterhandel

Då jag sedan DEN 1 FEBRUARI ÖVERLÅTIT MIN FIRMA

Fårösunds Frukt- & Blomsterhandel

till Fröken MARGARETA NILSSON, ber jag få framföra mitt vördsamma tack till mina kunder för det förtroende, som städse visats mig under den tid jag drivit denna min rörelse, samtidigt som jag uttrycker den förhoppningen, att detta förtroende även må komma min efterträdare till del.
Fårösund den 1 febr. 1943.
R. DESSMAN

I anslutning till ovanstående ber jag att få rekommendera min affär och skall det städse vara min strävan att tillhandahålla prima varor i allt vad till branschen hör — även kransbinderi, kistdekorationer och blomsteruppsatser komma att utföras — till fördelaktigt pris.
MARGARETA NILSSONGotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1943
N:r 26