040528-polhemsgrden.jpg

19430204 - Landsbygden. NÄR.

Landsbygden.

NÄR.
Närs lutherska missionsförening höll i lördags sitt årsmöte, vilket leddes av predikant Knut Hedman. Ur protokollet kan antecknas. att ansvarsfrihet för det gångna beredskapsåret beviljades styrelse och kassör, av kassabehållningen kr. 1,059:16 anslogs 300 kr. till vardera yttre och inre missionen, 300 kr. avsattes till reparationsfonden, resten anslogs till syföreningen samt till oförutsedda utgifter.
Avgående styrelseledamöter omvaldes, likaså revisorer med suppleanter. Beslöts att bibeldagar skulle hållas den 19-21 febr., syföreningsauktion den 8 maj, missionsmöte den 27 juni, skördefest den 20 november och årsmöte nästkommande januari månad. Beslöts att föreningen skulle sända ombud till samtliga Gotlands Missionsförenings möten i Visby och utsågs därtill följande: till kvartalsmötet i april Karl Pettersson, till årsmötet Herman Pettersson, kvartalsmötet i sept. Jenny Nilsson, till halvårsmötet Anna Johansson. Att under året ombesörja logi åt resande predikanter uppdrogs åt Agnes Kullander. Under året hade i kollekter influtit kr. 483: 44. Missionsföreningens medlemmars sparbössemedel till hednamissionen utgjorde kr. 133: 55.
På kvällen hade fest anordnats av missionsföreningen samt av "solglimtarna" gemensamt. Behållningen därav, kr. 72, anslogs till krigsbarnsinsamlingen. Vid samma tillfälle upptogs kollekt för verksamheten, som inbragte 32 kr.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1943
N:r 28