19430204 - Bio. Hansa. Halta Lottas Krog.

Det glada och muntra militärlustspelet

Halta Lottas Krog
ÅKE GRÖNBERG, EMY HAGMAN, LASSE DAHLQUIST.
Gotl. A.: Ett lustspel, som ifråga om glatt och hurtfriskt humör icke lämnar något övrigt att önska.
Torsd.-fred. onumr. Lörd-sönd.
numr. bil j. fr. 5. Tel. 983.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1943
N:r 28