19430205 - Till ledamot av stadsfullmäktige

Till ledamot av stadsfullmäktige

för innevarande fyraårsperiod efter kyrkoherde Erik Beijer, vilken efter valet utsetts till kyrkoherde i Vänge och sålunda avflyttar från staden, inträder nu byggmästare Knut Holmberg, vilken stod närmast efter de förut valda på högerns valsedel i andra kretsen. Magistraten har nu verkställt sammanräkning för ändamålet och meddelat stadsfullmäktige om resultatet. Hr Holmberg har som bekant redan tidigare, perioden 1935-38, tillhört fullmäktige.Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1943
N:r 29