19430205 - Kupp mot KA 3 köket avslutning på nattlig stöldraid.

Kupp mot KA 3 köket avslutning på nattlig stöldraid.

Nytt brott av de nu häktade kustartilleristerna uppklarat.

Hos krigspolisen föreligger nu rapport angående de ytterligare stölder, som kustartilleristerna Arne Johansson och Karl-Evert Carlberg gjort sig skyldiga till i Fårösund. Det gäller denna gång inbrott i kökslokalerna vid KA 3, varvid de tillgripit dels matvaror av olika slag, dels ransoneringskort, som sedermera delvis begagnats.
Vid förhör på kronohäktet har Johansson uppgivit, att inbrottet i köket ägt rum samma kväll som de begingo den sista av stölderna i den förut omtalade rustkammaren vid KA 3. Båda hade känt sig hungriga, varför de beslöto sig för att försöka komma in i köket och för att få något att äta. De kände till, att man brukade vädra lokalerna under natten, och de hittade också mycket riktigt ett öppet fönster, genom vilket de kröpo in. I kylrummet hade de tagit ett halvt tjog ägg, smör och korv samt potatis och erforderliga matbestick. Sedan de också fått tag i en tillbringare mjölk hade de gått in på husmoderns expedition. Där dyrkade man upp en skrivbordslåda, och sedan de konstaterat att lådan innehöll en del halvkupongkort hade de omedelbart bestämt sig för att tillgripa dessa. Hur mycket som de kommit över kunde Johansson dock ej erinra sig. Sedan de lämnat kökslokalerna hade de Carlbergs rum kokat ägg och kalops i en elektrisk kokare, och härunder hade de delat upp ransoneringskorten så att de vardera fått omkring tjugo halvkupongkort för bröd samt ett någet mindre antal kort för matfett och kött. Kupongerna hade därefter delvis förbrukats vid restaurangbesök.
Carlberg trodde vid förhöret att han och Johansson kommit in i köket genom flaggkorpralsmässen, till vilken dörren varit olåst. De hade i varje fall krupit in genom något fönster. Han lämnar sedan en liknande berättelse om tillgreppen som Johansson.
Husmodern har efter verkställd inventering av förrådet funnit att följande ransoneringskort saknas: 36 V-kort, 15 R-, 20 S- och 2 G-kort. Vid genomgång av Johanssons och Carlbergs tillhörigheter har ett mycket litet antal av de stulna korten anträffats.
De båda häktade ha även blivit hörda rörande andra anmälningar om brott, men de neka bestämt.Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1943
N:r 29