19430206 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

Åttio år fyller den 10 februari f. lantbrukaren Johan Johansson, Larsarve i Roma. Han är född i Roma och blev 1882 ägare till Larsarve, som gått i släktens ägo sedan 1700-talet. År 1923 överlämnades gården till sonen Albert, som alltjämt innehar densamma. Åttioåringen har tidigare haft många förtroendeuppdrag och bl. a. varit ordförande i pensionsnämnden, styrelseledamot och kassör i Roma sparbank ända sedan 1907 och i 14 års tid kontrollant vid andelsslakteriet i Visby. Han sköter alltjämt Roma sparbank, vilket bevisar att den andliga vigören fortfarande är god.
Sjuttiofem år fyller samma dag lantbrukaren Hj. Lindgren, Liknatte i Stenkyrka.Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1943
N:r 30