19430206 - Till kronoombud

Till kronoombud

i taxeringsnämnden för Kräklingbo, Ala och Anga distrikt har länsstyrelsen utsett folkskollärare A. D. Gardell, Ala, sedan direktör K. A. Hall på grund av sjukdom begärt entledigande från uppdraget.Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1943
N:r 30