19430208 - Urtima landsting om lantmannaskolan.

Urtima landsting om lantmannaskolan.

Som av annons i dagens tidning framgår kallas Gotlands läns landsting till urtima sammanträde den 24 febr. för att behandla frågan om lantmannaskolan i Roma. Frågan gäller som bekant om lantmannaskolan skall förläggas till Löfsta eller Kungsgården. Löfstaförslaget ställer sig något dyrare och är också beroende av om man kan få köpa även Prästängen i Roma. — denna sak ligger för närvarande hos kammarkollegium, men när besked kan väntas är obekant. För närvarande pågå underhandlingar med flygförvaltningen rörande Kungsgården. Ägaren till Löfsta har emellertid begärt besked före den 1 mars.Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1943
Nr: 31