19430209 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

— Sjuttio år fyller i morgon f. cl. arbetaren Oskar. Bingström från Norrbys i Hejnum. Han är född i Hejnum, där släkten i åtskilliga generationer varit bosatt, o. han har varit verksam där under hela sin levnad tills han nu på den senaste tiden flyttat till sin son i Hejdeby. Sjuttioåringen har varit en synnerligen mångkunnig man, och det är därför på sin plats att han fått heta "Mäster" Bingström. Allt som behövde repareras såväl ifråga om redskap som mycket annat gick man till Mäster Bingström med för att få lagat, och hejnumborna har därför i honom haft en god hjälp. Någon bestämd arbetsdag har aldrig existerat för honom, och jämt har han haft ett gott och glatt humör i umgänget med sina medmänniskor. I över 50 år har han varit prenumerant på Gotlands Allehanda, som därmed har ytterligare anledning att understryka de lyckönskningar, som gå till "Mäster" Bingström på hans sjuttioårsdag.

— Sjuttiofem år fyller den 12 februari lantbrukaren Vilhelm Hansson, Ejmunds i Roma. Han är född i Roma och ägare av Ejmunds sedan 1906. Numera har han dragit sig ifrån de offentliga uppdragen, men tidigare har han haft många förtroendeposter på sin lott, varvid kan nämnas, att han varit ledamot av kyrkoråd och valnämnd, kommunalnämnd och fattigvårds-styrelse, ordförande i skogsvårdskommitten, barnavårdsman m. m. Ännu är han styrelseledamot och huvudman i Roma sparbank.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1943
Nr: 32