19430209 - Folkskolefrågan på Fårösund.

Folkskolefrågan på Fårösund.

Frågan är om k. m:t lämnar byggnadslov.

Skolöverstyrelsen har förklarat att följande lokaler äro erforderliga för den nya skolanläggningen i Fårösund: fem folkskolesalar, tre småskolesalar, ett naturkunnighetsrum, en gymnastiksal, en skolkökslokal, en träslöjdssal, ett lärare- och biblioteksrum och ett frukostrum. Statsbidrag torde såvitt byggnadstillstånd erhålles av k. m:t kunna påräknas för dessa lokaler. I skolbyggnaden får även inrymmas skolbad. Överstyrelsen framhåller emellertid att det under nu rådnade förhållanden är ovisst huruvida och i vilken omfattning k. m:t kan komma att lämna tillstånd till genomförande av byggnadsprogrammet.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1943
Nr: 32