19430210 - Trafiktillstånden.

Trafiktillstånden.

Statens trafikkommission påkallar hos lantbruksstyrelsen ett uttalande med anledning av en inkommen framställning om tillstånd för trafikbilågaren Viktor Harry Munkhammar, Roma Kloster, att använda lastbil för transporter av mejeriprodukter. (P.)Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 10 februari 1943.
N:r 33