19430210 - Motortrålaren Juno till Sandöbankarna.

Motortrålaren Juno till Sandöbankarna.

Klent resultat av fisket nordväst om Fårö.

Den bohuslänska trålaren "Juno" håller för närvarande till i farvattnen kring Fårö, dit den kom i slutet av förra veckan. Vädret har emellertid sedan dess varit mycket ogynnsamt och man har sålunda endast kunnat gå till sjöss under två dagar sedan dess, nämligen i fredags samt under gårdagen. De tre Sörenssönerna komma emellertid att stanna därute hela denna vecka och vad man närmast siktar på är några fiskeförsök på Sandöbankarna mellan Gotska Sandön och Fårö, vilket fiske emotses med stort intresse. Fåröborna stå i kö för att komma med ut och studera de nya fiskemetoderna och under gårdagen uppgick trålarens besättning till inte mindre än nio man och en kvinna.
I fredags gjordes provfiske med trål omkring 8 distansminuter till sjöss, berättar fiskaren Arvid Andersson vid Lauters, som var med på den turen, men det blev dåligt utbyte i de tre olika försök som vi gjorde ute på drygt 100 meters vatten. Bottnen var emellertid fin och det kan ju vara bra att veta.
Sedan kom den kraftiga stormen som spolierade fisket för flera dagar och inte förrän i går kunde man försöka igen. Denna gång gick man längre norröver, nästan upp mot Sandöbankarna, men proven blevo inte heller nu särskilt givande. Två drag gjorde man och hela fångsten blev 350 kg. torsk och 150 kg. strömming. Till råga på allt blev trålen skadad och båtägarna fingo därför sätta till kvällen för lappning.
De närmaste dagarna har man planer på att fiska vid Sandöbankarna och här är man mycket intresserad av piggvarbeståndet. Det erbjuder förstås vissa svårigheter att få tag på såväl flundror som "buttor", därför att de gräva ned sig i sanden, men man skall i alla fall fresta försöket och Sörenssönerna ha ju sina speciella knep. Bottnen är också bra därute, då den består av sand och blålera utom på de grundaste ställena, där en del klintar ligga och lura.
Vi ha nu ingen tanke på att lägga oss till med trålar och vadar i en fart, säger hr Andersson, för det har vi inga möjligheter till, men vi följa ändå försöken med det livligaste intresse, därför att det ger oss så många nya erfarenheter om fiskens förekomst och vanor. För inte så många år sedan fick vi mera fisk än garn och båtar kunde bära och många båtlaster strömming fick stjälpas till. baka i sjön därför att ingen ville ha den. Nu har det blivit allmän efterfrågan och nödrop efter strömming men då finns han inte på de vanliga platserna längre, annat än vid enstaka tillfällen. Den har ändrat vanor helt enkelt och det är på den punkten som vi hoppas få bättre klarhet genom de nu pågående provfiskena. Strömmingen har dock hittills förekommit mycket sparsamt i trålen men det man fått har varit stor och fin strömming av äldre årgångar.
I "Juno" kommer som sagt att stanna veckan ut på Fårö och sedan fortsätter den nedöver västra kusten mot Visby.Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 10 februari 1943.
N:r 33