19430211 - Födelsedagshyllningar.

Födelsedagshyllningar.

— Hemmansägaren Ragnar Larsson, Kroks i Tofta, blev på sin femtioårsdag i går hjärtligt hyllad. Sålunda uppvaktade tidigt på morgonen en representant för baptistförsamlingen 'och överlämnade en blomsteruppsats, och söndagsskolans elever hade också sänt blommor. Hr Larsson har nämligen söndagsskolan i sitt hem. Vidare gratulerade grannar och övriga vänner med ett silverfat samt blommor, från släktingar i staden och på fastlandet fick han mottaga en svensk flagga och från sin familj en telefonapparat. Förutom blommor och presenter ingingo även telegram till femtioåringen, som på aftonen hade inbjudit en del gäster till samkväm i sitt hem.

— Åttio år fyllde i lördags fru Lovisa Pettersson, Lugnet i Lärbro, maka till snickaren John Pettersson, och hon blev därvid föremål för varma hyllningar i form av presenter och blommor från släktingar och minnesgoda vänner. Åttioåringen, som är ovanligt rask och pigg för sin ålder, deltager ännu dagligen med sysslorna i hemmet. Sedan många år tillhör hon metodistförsamlingen i Kappelshamn. På eftermiddagen var en festlighet anordnad i hennes hem för en skara inbjudna.

— Många hjärtliga hyllningar kommo i går lantbrukaren Johan Johansson, Larsarve i Roma, till del på dennes åttioårsdag. Vid 7-tiden på morgonen uppvaktade familjen med minnesgåvor, och ett par timmar senare kom kyrkoherde Artvid Ruhr och framförde sina personliga lyckönskningar. Vidare infann sig vid samma tidpunkt lantbrukaren Arvid Hellström, Vellarve, och överlämnade till jubilaren en subskriberad gåva från släktingar och vänner. Vid 17-tiden samlades ett fyrtiotal inbjudna till supa i jubilarens hem, och under`kvällans lopp höllos lyckönsknings tal av lantbrukarna Hans Endrell, Bäcks i Akebäck, och Arvid Hellström, Vellarve, samt landstingsman Per Svensson, Stenkyrka. Ett trettiotal telegram ingingo under dagens lopp, och vidare fick åttioåringen mottaga en stor mängd blomsterhyllningar.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1943
N:r 34