19430212 - Tuberkulossjukhuset får nu byggas?

Tuberkulossjukhuset får nu byggas?

Regeringen har medgivit medelsanskaffning.
Regeringen har medgivit att Gotlands läns landsting får låna upp 547,350 kr. för om och tillbyggnad av tuberkulossjukstugan i Follingbo samt 101,400 kr. för inventarier till sjukstugan. (TT spec.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1943
N:r 35