19430213 - En fyra veckors vävkurs

En fyra veckors vävkurs

kommer att anordnas i Fårösund av Gotlands hemslöjd. Kursen står öppen för nybörjare och mera försigkomna elever. Eleverna skola själva föra med sig vävstol med tillbehör. Kursledningen ber att få påpeka de lättnader i kuponghänseende, som industrikommissionen gjort för läroanstalter och liknande inrättningar, dit vävkuserna få räknas. Kupongkravet behöver därför inte avskräcka eventuella elever. Det vore glädjande, om intresset för vävning är så stort i dessa trakter, så att den annonserade kursen kan komma till stånd.
Anmälningar till kursen mottagas av Gotlands hemslöjd, Visby, tel. 965, och fru Elisabet Jakobsson, Fårösund, tel. 29, som även lämna närmare upplysningar om densamma.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1943
N:r 36