19430213 - Lotsverket.

Lotsverket.

Till lotsförman vid Fårösunds lotsplats från den 1 maj i år har utnämnts mästerlotsen vid platsen E. O. D. Hamstedt.
T. f. lotsen vid Kylley lotsplats K. G. D. Wallin skall från 1 mars vara lots vid Slite lotsplats.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1943
N:r 36