jarnvagsstation-tingstade-60-talet.jpg

19430213 - Provpredikningarna i Närs pastorat

Provpredikningarna i Närs pastorat

ha nu fastställts av domkapitlet. Sålunda predikar den i första förslagsrummet uppförde vice pastor Emil Karlsson, Vänge, söndagen den 28 febr., komminister Erik Karlsson, Grötlingbo, predikar den 7 mars samt stiftsadjunkten Tore Heldtander slutligen den 14 mars.
Frågodagsförrättningen äger rum den 21 mars och valet sker den 4 april. Till valförrättare har utsetts kontraktsprosten G. A. Kronqvist i Burs med kyrkoherde Ernst Hejneman, Alva, som ersättare.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1943
N:r 36