19430217 - Kreatursauktion i Follingbo.

Kreatursauktion i Follingbo.

Tisdagen den 23 febr. kl. 11 f. m. låter Tage Nilsson, Hagvards, i anledning av brist på arbetskraft genom offentlig auktion försälja: 7 st. reaktionsfria mjölkkor i olika kalvställningar, varav 2 stamboks-förda, 2 st. högdräktiga kvigor, en tjur 11/2 år, passande till avel. Samtliga nötkreatur undersökta för smittosam kastning. 3 st. 6 mån. grisar, ett mindre sto 10 år. En 17 billars radsåningsmaskin, en last-dragare last 1,000 kg., kälkrack. Ett parti potatis, foderbetor och halm m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 oktober 1943 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel.Roma 57.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1943
N:r 39