19430217 - Böterna stå fast.

Böterna stå fast.

Svea hovrätt har ogillat av diversearbetaren Karl August Oskar Lyander i Högbro, Roma socken, anförda besvär över att Gotlands norra domsagas häradsrätt dömt honom till 30 dagsböter á kr. 1:25 för misshandel m. m. Häradsrätten fann utrett, att Lyander midsommaraftonen i fjol vid en nöjestillställning i Björke socken varit överlastad av starka drycker och gjort sig skyldig till förargelseväckande beteende. Dessutom hade han misshandlat en annan person samt satt sig till våldsamt motstånd och missfirmat polismän i tjänsteutövning.
Hovrättens utslag är enhälligt och får ej överklagas. (P.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1943
N:r 39