19430219 - Fältskjutning

Fältskjutning

anordnade Fårösunds skyttegille i söndags i den s. k. Skarphagen. Trots dåligt väder mötte skyttarna mangrant upp. Målen får be
traktas som medelsvåra om man räknar med den dåliga sikten, men trots detta blevo resultaten rätt så goda. Extra insats var anordnad vid första skjutstationen. Målen voro fyra och bestod av 1/3 på 310 m., 1/4 på 190 m., 1/6 på 160 m. samt en 1/4 i profil, rörlig, på 130 m.
Prislistan fick följande utseende:
Klass IV o. V: J. H. Emilsson 19, F. Nordlund 18, löjt. A. Karlström 14.
Klass III: F. Palmgren 18, C. Karlsson 17, K. T. Andersson 16, Axel Karlström 15, J. Söderberg 15 träff.
Klass II: O. Sundberg 14, I. Karlström 14, K. E. Bergbom 13 träff. Klass I: S. Karlsson 12, H. Vesterberg 12 träff.
Extra insats: G. Karlsson 5,14, J. H. Emilsson 5,14, H. Bergbom 5,8, F. Palmgren 5,8, K. E. Bergbom 4,11, S. Karlsson 4,10, 0. Sundberg 4,10, Axel Karlström 4,9.



Gotlands Allehanda.
Fredagen den 19 februari 1943.
N:r 41