19430219 - Prästängen i Roma får bli skolpark.

Prästängen i Roma får bli skolpark.

Kammarkollegium medger försäljning.

Kammarkollegium har nu behandlat Gotlands läns landstings framställning om tillstånd att förvärva ett markområde under Prästgården i Roma socken för den blivande lantmannaskolan. Därvidlag har kollegiet i enlighet med stiftsnämndens och domkapitlets förslag medgivit landstinget tillstånd att för 6,300 kr. inköpa det begärda området om 2,7105 hektar. Beslutet innebär att den s. k. Prästängen i Roma även kommer att ingå i köpet. Hela området skall som bekant sammanläggas med den av landstinget för lantmannaskolan inköpta Löfsta eller Möllebjers gård.Gotlands Allehanda.
Fredagen den 19 februari 1943.
N:r 41