19430220 - Bio. Hansa. Vi behöve varann.

Bilj. fr. 5
Tel. 983
Barntill.
Ett fascinerande filmverk!
Frank Capras
Vi behöve varann
Gary Cooper * Barbara Stanwyck

Sönd. 1,30 MATINÉ
Det skojfriska svenska
lustspelet
Fröken blir piga
Ernst Eklund, Hjördis Pettersson
Carin Svensson.
Barnbilj. 50 öre.

Måndag:
Bruden kom pr efterkrav Bette Davis * James CagneyGotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1943
N:r 42