19430222 - Navigationskursen i Burs

Navigationskursen i Burs

för fiskare avslutades, som vi tidigare omnämnt, på fredagen. Läraren, f. lotsförman A. Harding, avtackades av fiskeriinstruktör Gustavsson, som äten vände sig till fiskaren Fred. Jakobsson, Allmunde, med ett tack för hans insatser för att få kursen till stånd. Kursdeltagarnas tack framfördes av Josef Österberg, Stenstu, som överlämnade den av oss förut omnämnda gåvan till hr Harding. Deltagarna erhöllo sedan intyg om genomgången kurs, och i tävlingen i sjömanskap utdelades priser till följande: 1) H. Havdell, Bandelunda, 94 poäng, 2) Johan Ekman, Enges, 90,5, 3) Fred. Jakobsson, Allmunde, 88,5, 4) J. Österberg, Stenstu, 86,5. Priserna utgjordes av böcker, skänkta av Gotlands fiskareförbund. Som tävlingsledare fungerade hr Gustavsson och som bedömningsnämnd lotsförman Harditrwähh fiskaren Runo Lyander, Hemmor.Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1943
N:r 43