19430223 - Herman Möllerström

Herman Möllerström

Vår käre fader Herman Möllerström född den 7 april 1866 avled stilla i dag, sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Karby, Roma d. 23 febr. 1943.
ANTON och ALMA
KARL och FANNY
EDLA och GUSTAF
BarnbarnenGotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44