19430224 - Bio. Röda Kvarn, En var i vapen.

Bio. Röda Kvarn, En var i vapen.Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 24 februari 1943.
N:r 45