19430224 - Karl Olof Emanuel Sörman

Karl Olof Emanuel Sörman

Vår käre make och fader Karl Olof Emanuel Sörman avled hastigt idag i sitt 47:de levnadsår, lämnande oss i djupaste sorg.
Sallmunds i Hamra den 23 febr. 1943.
TYRA SÖRMAN
Elsa

Sv. Ps. 552: 8.Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 24 februari 1943.
N:r 45