19430224 - KA 3:s skytteförening

KA 3:s skytteförening

hade på söndagen anordnat fältskjutning på bombfältet. Tävlingsledaren hade placerat målen på rekordlunga avstånd och mot dålig bakgrund, så att dagens bästa resultat utgjorde endast 12 träffar. Vinden kanske också bidrog till att ingen skytt lyckades skjuta fullt på något mål. Att skjutningen var svår visar skjutledarens resultat, vilket var bom på samtliga mål. Ett 40-tal skyttar deltogo.
Mål och avstånd voro: 1/6-fig. på 240 mtr., 1/4-fig. på 280 mtr., 1/8-fig. på 170 mtr., 1/1-fig. på 480 mtr. Skjuttider voro: Mål 1, 2 och 3 45 sek. och mål 4 en minut. De bästa resultaten blevo:
Klass 4 o. 5: 1) J. H. Emilsson 10 tr., 2) C. G. Eklund 8.
Klass 3: 1) G. Karlsson 12, 2) J. Larsson 10, 3) S. Ibsen 8, 4) S. Bengtsson 7, 5) A. Sundberg 6.
Klass 2: 1) 0. Sundberg 9, 2) Vpl 222 Andersson 6.
Klass 1: 1) S. Karlsson 6, 2) B. Palmgren 6.Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 24 februari 1943.
N:r 45